Πρόκειται για παράνομα κτίσματα σε ρέματα και δασική περιοχή, αλλά και για μάνδρες που εμποδίζουν την πρόσβαση στις παραλίες.

Αναλυτικά θα γίνουν:

27 κατεδαφίσεις στη Μάνδρα σε περιοχή εντός ρεμάτων

21 κατεδαφίσεις στην περιοχή του Σαρωνικού, την Ανάβυσσο και το Πόρτο Ράφτη και αφορούν σε μάνδρες που εμποδίζουν την πρόσβαση σε παραλίες

13 κατεδαφίσεις κατοικιών σε περιοχές που έχουν κριθεί αναδασωτέες στο Καπανδρίτι, Λαύριο και Πεντέλη

Για τις τελευταίες οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη παραδώσει τα κλειδιά ώστε να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις.